Bergsprängning måste ske säkert

Bergsprängning måste ske säkert

Ibland kan man behöva spränga i berg och sten för att kunna t.ex. bygga ett nytt hus. Det måste ske med kunskap och aktsamhet, så att vibrationer och ljud minimeras. Arbetet måste ske säkert och inte skada vägar eller byggnader i närheten. Bergsprängning utförs av olika företag som har specialistkunskaper och vet hur det ska gå till. Man måste vara försiktig, så att man inte gör åverkan på grannarnas egendom. Om det exempelvis finns tunnlar i närheten eller om miljön är extra känslig, är det bra att anlita ett företag som har mångårig vana vid just sådana jobb.

 

 

Konsten att spränga ljudlöst

Oftast använder man lågbrisant sprängämne eller en låg samverkande mängd dynamit. Då blir den totala verkan stor och effektiv utan onödig våldsamhet. Vill man ha extra styrning på sprängsalvan använder man elektroniska sprängkapslar. Men det går faktiskt att spränga ljudlöst också! Expansivcement, så kallad snigeldynamit, spräcker berg genom att utvidgas, så att arbetet sker tyst, vibrationsfritt och splitterfritt. Denna metod används när det är plusgrader ute. Andra sätt är att borra flera hål i berget och sedan utvidga dem med speciella hydrauliska verktyg. Man kan också göra en luftspalt med s.k. wiresågning, för att avleda vibrationer om man ändå måste spränga försiktigt.

 

Inga lösa stenar

Längs med motorvägen kan det finnas höga och branta bergväggar. Ibland ser man att de är nätklädda, och nätning med vajer är ett sätt att försäkra sig om att inga lösa stenblock ramlar ner på vägbanan. Detta är en av de uppgifter som är viktiga vid bergsprängning. Ett annat sätt att säkra ett berg är att helt enkelt forsla bort lösa delar. Är det omöjligt att göra får man bulta fast dem. Det gäller främst större block. Ytterligare ett sätt är att spruta betong över berget. Man får då en slät yta som det går att måla på.