Vad är en ortoptist i Stockholm, och vad kan hen göra för synskadade?

11 juli 2023 Maja Bergman Lindberg

Ortoptisten är en viktig profession inom ögonsjukvården som arbetar med att rehabilitera synen hos personer med skelning, dubbelsyn och andra synnedsättningar. I Stockholm finns ortoptister som arbetar inom både pediatrisk och vuxen sjukvård och är en viktig del i det multidisciplinära teamet som arbetar med att förbättra synen för personer med olika ögonbesvär.

Vad är en ortoptist och vilken utbildning behöver hen ha?

En ortoptist i Stockholm är en person som arbetar med att undersöka, diagnostisera och behandla synfel såsom skelning och dubbelsyn. Den här yrkesgruppen samarbetar också med ögonläkare för att bedöma hur olika synfel kan påverkas av korrigerande linsglasögon eller kirurgiska ingrepp. För att bli en ortoptist krävs en treårig utbildning på universitet/högskola och ett års praktisk yrkeserfarenhet. Det finns också en övergångsordning för de som har en tidigare utbildning inom medicin eller sjuksköterska.

ortoptist

Vad kan en ortoptist göra för personer med synnedsättning?

Ortoptister kan utföra olika tester och behandlingar för personer med synnedsättningar som skelning och dubbelbilder. Exempelvis kan en ortoptist använda prismor och linsglasögon för att korrigera skelning och dubbelbilder. Kan också rehabilitera synen hos personer som drabbats av hjärnskador såsom stroke, traumatiska hjärnskador eller degenerativa sjukdomar genom att använda tekniker som visuell träning. En ortoptist kan också arbeta tillsammans med ögonläkare för att hjälpa till diagnos och följa upp ögonsjukdomar som grön starr och degeneration av gula fläcken.

Hur går en undersökning eller behandling hos en ortoptist till?

En undersökning av en ortoptist inkluderar en noggrann hälsokontroll av ögonen och en bedömning av eventuella oegentligheter som kan påverka synen. Ortoptisten kan sedan utföra en rad olika tester för att bedöma och diagnostisera skelning och andra synnedsättningar. Beroende på den enskilda diagnosen kan behandlingen inkludera prismor, linsglasögon, ögonträning eller kirurgiska ingrepp. Ortoptisten kan också ge råd om specifika synproblem som finns och hur man kan hantera problemen och hänvisa till annan vårdpersonal vid behov.

Fler nyheter