Brandtätning kan utgöra skillnaden mellan missöde och tragedi

07 mars 2020 patrick pettersson
Brandtätning kan utgöra skillnaden mellan missöde och tragedi

Vattenläckage, samt spridning av giftig gas och rök tillhör de faktorer som orsakar störst skada vid en brand. Därför är brandtätning längs de konstruktioner som är till för vatten, el och ventilation ett särskilt effektivt sätt att begränsa förstörelsen när olyckan är framme. Brandtätning är en teknik som gör att branden hålls isolerad och inte sprider sig vidare. På så vis kan till exempel en brand i ett lägenhetshus hindras från att påverka flera lägenheter och våningar. Att installera en effektiv brandtätning är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga att en katastrof inträffar, och gör dig som boende eller fastighetsägare mindre beroende av larm och brandpersonal.

 

Brandklass avslöjar byggnadens isoleringskapacitet

Tyvärr saknar många byggnader ett effektivt brandtätningssystem. Om du undrar över hur läget ser ut i ditt lägenhetshus eller i en annan lokal du har intressen i, kan du ta reda på byggnadens brandklass. Detta är ett system som informerar om hur länge en eldsvåda kan isoleras i byggnaden. Om konstruktionen till exempel är klassad som EI60 innebär detta att en brand kan hindras från att sprida sig från en brandavdelning till en annan under sextio minuter. Alla moderna byggnader byggs utifrån ett system av brandavdelningar, och i ett bostadshus utgör varje lägenhet en sådan avdelning.

 

 

Hitta den lösning som passar dina behov

Det finns olika typer av brandtätningar beroende på vilken typ av byggnad den ska installeras i, och utifrån den individuella kravbilden. Att sätta in brandtätning själv är inte att rekommendera, då detta kan vara en komplicerad procedur. Istället kan man med fördel anlita ett företag som är specialiserade inom området. För att investera i ett passivt brandskydd kan du vända dig till Sewatek. Deras hemsida hittar du här: https://www.sewatek.se/produkter. Kom ihåg att när brandtätning installerats är det viktigt att dess kvalitet kontrolleras med jämna mellanrum.

Fler nyheter