Förskola i Eskilstuna

30 april 2019 jonas olsson
Förskola i Eskilstuna

Om du står inför ett val av förskola eller skola i Eskilstuna har du en del olika varianter att välja emellan. I största allmänhet delas skolorna upp på privata och statsägda då deras grundläggande skillnad är att man många gånger behöver betala för de privata skolorna medan de statsägda är gratis.

Förutom den finansiella aspekten bör man även tänka på om förskolan ligger nära ens hem och om dess läroplan passar både barnet och föräldrarna.

De statsägda förskolorna har en gemensam läroplan som godkänns av svenska Läroverket medan de privata skriver sin egna plan som anpassas till barnens ålder. Oavsett om man väljer en privat eller statlig förskola så kan man förvänta sig att barnen lär sig efter egen förmåga och tempo.

 

Förskolornas huvudidé

Svenska förskolor följer en och samma grundidé – att genom lek lära barnen empati och samspel. Här läggs grunden till att kunna jobba i team genom att leka tillsammans och försöka få barnen att lyssna på de andras önskemål.

Man bör vara beredd på att processen kan vara lång. Men alla framsteg som barnet gör måste uppmärksammas och belönas oavsett om det gäller lärande eller ett lyckat samspel.

 

Förskolan ger dig inte bara kunskap

En av förskolans viktigaste uppgifter är att börja lära barnen att läsa efter deras egen förmåga. Förskolans uppgift är dock mycket, mycket större än att bara ge kunskap.

Här väcks barnens intresse till att utforska världen samtidigt som pedagogerna försöker att förmedla vikten av kunna och veta mer om världen runt omkring.

Barnen lär sig i de allra flesta fall via lek. Huvudtanken är nämligen att lägga grunden för ett stort intresse för kunskap. Ett intresse som förhoppningsvis kommer att fortsätta att utvecklas i den svenska grundskolan.

Fler nyheter