I Kristianstad använder man pumpar för många verksamheter

30 september 2021 jonas olsson
image

Det är ingen nyhet för lokala kristianstadsbor att Kristianstad har Sveriges lägsta punkt. Lite lagom gömd bakom en bensinstation ligger lägsta punkten och myser för sig själv. Det har självklart funnits utmanare till att vara den lägsta punkten, men de har alla gått på pumpen hittills. Kristianstad kan nöjt fortsätta vara lägst i landet.

Kristianstad innehåller dock mycket mer än bara den lägsta punkten vilket är viktigt att poängtera. Redan Christian IV hade sina egna idéer om hur man skulle utveckla staden. Ett sätt var att tvinga in de som bodde i Vä och Åhus till den nya staden han anlade.

Kristianstad från dåtid till nutid

Christian IV pumpade ut tankar och visioner så det stod härliga till. Tack vare Christian IV är Kristianstad den första staden i Norden som är anlagd efter renässansens ideal. En sak som man kan notera är att de då strävade efter symmetri, något som man kan se tydligt om man studerar Kristianstads stadsplan.

Idag finns det bland annat en högskola som gör att staden utvecklar både lokala och världsomspännande företag. Givetvis kläcks det både små och stora idéer i garage och kammare också, det ska vi absolut inte förglömma. Utan de små företagen tappar man också de stora företagen.

Med pumpar kan företagen växa

Många företag i Kristianstads kommun har ett behov av pumpar för att kunna driva sin verksamhet. Därför finns det företag som tillhandahåller pumpar för just deras verksamhet. Ett stort utbud av pumpar i Kristianstad hittar man bland annat hos https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-kristianstad/.

Olika vätskor har olika viskositet och givetvis syns det på den bredd av pumpar de kan leverera. Det går också att knyta upp företaget för att sköta servicen av pumparna när man fått dem installerade. Att bara originaldelar används är en kutym för firman, kunderna ska veta att de alltid får rätt delar installerade.   

Fler nyheter