IT - projektledare

IT – projektledare

En projektledare bör ha goda kunskaper inom många och olika områden. För det första bör denne ha en god organisations-, och analysförmåga. Projektledaren ska kunna fördela arbetsuppgifter anställda emellan och hålla tighta deadlines. Allt detta gäller även en IT – projektledare då man även lägger till gedigna kunskaper inom IT. En IT-projektledare har som sagt varierande funktioner och uppfyller olika roller. Uppdragen är väldigt komplexa och omväxlande då dessa kan handla om till exempelvis systemarkitekter, verksamhetsarkitekter, systemutvecklare och IT-designers. Det kan röra sig om såväl interna som externa resurser.

Arbetsuppgifterna kan omfatta en förstudie, testningar, kravanalyser och slutligt införande.

 

IT – projektledare och belöning

 

Lönenivåerna i IT – industrin skiljer sig markant varandra emellan. Nivån beror på uppdrag och företag. För en IT – projektledare börjar lönerna från 36 000 kronor. Driver du multipla projekt kan du få dubbelt upp till 66 000 kronor eller mer.  

Här listas några faktorer som kan höja lönen:

–          Projektledning över ett större eller flera projekt

–          Tidigare erfarenhet av projektledning

–          Du driver ett team av projektmedarbetare

–          Bra ledaregenskaper

–          Omfattande ekonomiskt ansvar

–          Goda resultat

 

Är det bäst att hyra in eller anställa en IT – projektledare? 

Är det bäst att hyra in eller anställa en IT – projektledare? Svaret beror helt och hållet på uppdraget och själva verksamheten. Det är ganska populärt att hyra in både IT – konsulter och IT – projektledare. Ett företag som arbetar inom det området hittar du här   http://iteration.se/.

 

En fördel med att hyra in personal är att arbetsgivaren inte är skyldig att ha kvar den anställda efter uppdragets slut utan hon eller han återgår till sin ursprungliga arbetsplats på uthyrningsföretaget.

Det är även uthyrningsföretagets uppgift att matcha personalen till den aktuella uppgiften. Med andra ord behöver inte företagets HR avdelning hitta rätt kandidat. En nackdel kan vara att inhyrd personal kan kosta mer jämfört med en anställd sådan.