Anlita en städfirma

21 juli 2020 william eriksson

Alla arbetsplatser behöver städning med jämna mellanrum och detta gäller även företagskontor. Har man bestämt sig för att anlita en städfirma för kontorsstädning i Stockholm, så är det viktigt att man börjar med att fundera igenom vad man vill ska ingå i städningen och hur ofta man vill att kontorsstädningen ska utföras. Efter att man tagit dessa beslut så kan man antingen leta upp några olika städfirmor att jämföra eller så känner man redan till någon som är bra och prisvärd. Här finns ett tips: https://www.stockholmsallstad.se/stadfirma/kontorsstadning-stockholm/

 

Det första mötet

Innan man startar en kontorsstädning behöver man träffa städfirman för att gå igenom vad som ska göras och hur ofta man vill få städat. Men det är även viktigt att man går igenom var städaren kan få tag i vatten till kontorsstädningen och ifall det finns möjlighet att förvara alla medel och maskiner på plats. Ibland är det kontoret som står för allt som behövs för kontorsstädningen. Det enda som behövs då är att städpersonalen kommer till platsen och utför sitt arbete. Det är inte bara tidsbesparande under kontorsstädningen utan innebär även att kontorspersonalen har tillgång ifall något skulle uppkomma akut. 

 

 

Avtal och överenskommelser

För att det ska kännas tryggt för båda parter skriver man alltid ett avtal som beskriver vad som ska städas, hur lång tid det beräknas ta, vem som står för vad och pris för kontorsstädningen. Det är även viktigt att man ger städfirman de eventuella koder och nycklar som behövs för att utföra arbetet. Om kontorsstädningen sker utanför kontorets arbetstid så behöver man även ge ut larmkoder och meddela sitt larmbolag. Larmbolaget behöver veta att det kommer att vara personal i lokalerna vissa dagar och tider utanför ordinarie arbetstid. Har man övriga önskemål som exempelvis gällande arbetsgången eller tystnadspliktsavtal så tar man även dessa vid avtalsskrivandet.

Fler nyheter