God mjölk tack vare pumpservice i Kristianstad

29 juni 2022 william eriksson

editorial

På mjölkgården i Nöbbelöv utanför Kristianstad hade man bestämt sig för att själva börja förädla mjölken. De fick helt enkelt för dåligt betalt per liter mjölk av det stora mejeriföretaget. Gården var dock ganska stor, med många kor. Om de själva skulle kunna göra något med all mjölk så var de tvungna att satsa stort.

Tanken på att göra ost gick bort ganska snabbt när de insåg hur komplicerat detta var och hur mycket utrymme som skulle behövas för att lagra ostarna. Dessutom innebar behovet av att lagra ostar att intäkterna för utfört arbete och använda råvaror kom väldigt sent.

Nej, det skulle vara en bättre idé att satsa på konsumtionsmjölk som kunde säljas direkt. Det som behövde köpas in var således mjölkfilter, pastörisator och fyllningsutrustning. Dessutom behövdes förstås rörledningar och en pump som kunde transportera mjölken i systemet.

 

pumpservice - pumpar Kristianstad

 

Dimensionering av pump

Att det gick att få pumpservice i Kristianstad hade gårdens ägare redan koll på. Det kändes nämligen som att det skulle kunna bli viktigt att snabbt kunna lösa eventuella problem med pumpen.

De hittade ett företag som sålde den mesta utrustningen och som kunde hjälpa till med att projektera anläggningen. Det var mycket ritningar och beräkningar som behövde göras. En sak som behövde beräknas var särskilt vilken kapacitet som pumpen behövde ha.

Hur pumpen skulle dimensioneras berodde dels på hur stort flöde av mjölk man beräknade att få. Men det var inte den enda faktorn att ta med i beräkningen. Avgörande var nämligen också hur långa rörledningarna skulle vara, hur många böjar och ventiler det skulle finnas i ledningarna och vilka nivåskillnader det var i anläggningen.

Allt detta påverkade nämligen det motstånd som pumpen hade att arbeta mot, och därmed hur kraftfull pumpen behövde vara. Det var verkligen för väl att de hade tagit in experthjälp, tänkte gårdens ägare. Annars hade de aldrig rett ut det hela.

Fler nyheter