Hus till salu: Ditt ansvar som säljare

04 juli 2019 jonas olsson
Hus till salu: Ditt ansvar som säljare

Går du i säljtankar? Du kanske vill skaffa pengar till ett nybygge, en resa eller till att starta ett företag. Det gamla familjehemmet används inte längre, och det är kanske bäst att någon annan får glädje av det hädanefter. Känslorna blandas inom dig när du ställer alla fina minnen mot de ekonomiska fördelar som säljandet innebär. Men nu måste det gamla ge plats för det nya: huset ska förberedas för ägarbyte. Som säljare är du nu ansvarig för att förse eventuella köpare med komplett information om husets positiva och negativa aspekter – inte minst en energideklaration.

 

Vad, hur, och varför

Hur mycket kommer den nye ägaren att behöva lägga ut på värme, el och tappvarmvatten? Detta är något man gärna vill ta reda på långt innan man skriver på kontraktet. Genom en energideklaration kan både du och de blivande nya ägarna få en god överblick över husets inomhusmiljö och energistatus. Så här går det till: en certifierad energiexpert gör en besiktning av hela huset och området. Med hjälp av ett energiberäkningssystem analyserar man sedan hur konsumtionen av energi kan minskas, kanske genom att förnya uppvärmnings-anläggningen. Enligt resultatet kommer ditt hus att klassas i en rangordning från A (bästa) till G (sämsta).

Du får papper på det

När undersökningen är klar får du papper på det. Dessa konstaterar förstås vilken rang din bostad har, och innehåller även en lista med förslag om olika åtgärder du (eller den nye ägaren) kan vidta för att skydda miljön genom att minska på energiförbrukningen. Ju högre upp på listan du kommer, desto bättre försäljningsargument du har fått tag på – för vem vill inte bo både miljövänligt och relativt billigt? 

Kom ihåg: Nybyggda småhus ska enligt lag energideklareras inom högst två år efter det att byggandet är färdigt. Byggnader med nyttjanderätt ingår även i denna lag. 

Fler nyheter